BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Devlet Konservatuvarı

 

Müdürden

Programlarımızda gerçekleştirdiğimiz eğitim, teknik bilgi ve beceri bakımından, öğrencilerimize, üst düzey kazanımlar sağlamaktadır. Eğitim programları sanatçının özgürlüğüne ulaşması için yalnızca bir araçtır. Biz eğiticilerin gayesi ise; özgürce yaratıcılığını ortaya koyup, düşünen ve kendilerini özgürce ifade edebilen sanatçıların yetişmesi için uygun ortamı oluşturmaktır. Konservatuvarımız bu düşünce ekseninde, alanlarında en üst düzey teknik yetkinliğe sahip, sanat dallarında değişim ve gelişimleri dünya çapında takip edebilen, araştıran ve eleştirel düşünebilen yaratıcı sanatçılar yetiştirmek üzerine örgütlenmiş bir akademik kadrodan oluşturulmuştur.

Program yapılanmamız literatürde bulunan tüm bilgi ve becerilerin, gelişmiş ve paylaşımcı bir biçimde öğrenciye aktarılması üzerinedir. Sanatın doğası gereği, özgür bir ortam öğrencilerin yaratıcılık, duyarlılık ve düşünsel yanlarını geliştirmeleri için çok önem taşır. Programlarımızda her türlü sanatsal ve düşünsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde öğrencilerimize katkı ve destek sağlanarak öğrencinin akademik gelişimi yakından takip edilir. Bölüm öğrencilerimiz; sanatsal faaliyetlerini bünyemizde yürüten Orkestra Akademik Başkentin kadrolu sanatçı ve öğretim elemanlarıyla, yine ülkemizin önemli sanat kurum ve kuruluşlarından ders vermek üzere Konservatuvarımızda görevlendirilmiş sanatçılardan oluşan geniş akademik bir kadro tarafından yetiştirilirler. 

Konservatuvarımız Müzik ve Sahne Sanatları olmak üzere iki bölüm üzerine kurulmuştur. Konservatuvarımızda gerçekleştirilen eğitimin ağırlık noktası yaratıcılık ve yüksek yorumculuk yönlerinin geliştirilmesine dönüktür. Lisans ve lisansüstü düzeylerde verilen eğitim ile öğrencilerimiz orkestralara, operalara ve diğer profesyonel sanat topluluklarına, kendi branşlarında yorumcu olabildikleri gibi bestecilik çalışmalarını sürdürüp müzik eğitimi veren okullarda Müzik Teorisi alanında öğretim elemanı olarak görev yapabilecek duruma gelmektedirler. 

 

 

Prof. M. Kamerhan TURAN

Devlet Konservatuvarı Müdürü