BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Devlet Konservatuvarı

 

Müdürden

Programlarımızda verilen teknik bilgi ve beceriler, düşünsel birikimler, üst düzeyde ustaca yapmayı, etmeyi öğretirler. Eğitim programları sanatçının özgürlüğüne ulaşması için yalnızca aracıdırlar. Bize düşen; özgürce yaratan, özgürce düşünen ve kendilerini özgürce gerçekleştiren sanatçıların yetişmeleri için gerekli ve yeterli ortamı hazırlamaktır. Konservatuvarımız budüşünceilekendialanlarındaenüstdüzeydeteknikyetkinliğeerişmiş, yurdumuzdaki ve dünyadaki değişimleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilen, araştıran ve eleştirel düşünen yaratıcı sanatçılar yetiştirmek üzerine örgütlenmiş bulunmaktadır.
Programlarımız, gerekli olan teknik ve düşünsel bilgileri yalın, gelişmiş ve paylaşımcı bir biçimde öğrenciye verir. Sanatın doğası gereği, özgür bir ortamda öğrencilerin yaratıcılıklarını, duyarlılıklarını ve düşünsel yanlarını geliştirmelerini destekler. Bölümlerimiz her türlü sanatsal ve düşünsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ortamı hazırlar.
Konservatuvarımızda Müzik ve Sahne Sanatları olmak üzere iki bölüm yer almaktadır. Bölümlerimizdeki öğrencilerimiz üniversitemizin kadrolu sanatçı öğretim elemanları ve ülkemizin önemli sanat kurumlarından ders vermek üzere görevlendirilen sanatçılardan aldıkları eğitim ile; bestecilik, müzik teorisyenliği ve yorumculuğu formasyonu ile sahne solistliği, koro sanatçılığı ya da popüler şarkıcılık alanının usta yorumcusu olarak yetişmektedirler. Lisans ve lisansüstü düzeyde verilen eğitim ile öğrencilerimiz orkestralara, operalara ve diğer profesyonel sanat topluluklarına, dallarında yorumcu olabildikleri gibi bestecilik çalışmalarını sürdürmekte ve müzik okullarında Müzik Teorisi alanında öğretim elemanı olarak görev yapabilecek duruma gelmektedirler. Verilen eğitimimizde ağırlık okulumuzda okuyan öğrencilerimizin yaratıcılık ve yüksek yorumculuk yönlerinin geliştirilmesine dönüktür.
Konservatuvarımız bünyesinde yer alan bir diğer kuruluş ise Orkestra Akademik Başkent?tir. Profesyonel sanatçılarından kurulu Yaylı çalgılar Oda Orkestrası olan Orkestra Akademik Başkent, gerek üniversitemiz salonundaki aylık periyodik konserleri gerekse yurt içi ve dışındaki turne konserleri ile beğeniyle karşılanmakta, pek çok önemli Türk ve yabancı orkestra şefleri ve solistleri ile konserler gerçekleştirmektedir.
Konservatuvarımız, öğretim anlayışı ve yukarıda belirttiğimiz kurumsal örgütlenmesi ile çalışmalarını sanat adına içtenlikle sürdürmektedir.
Prof. M. Ertuğrul Bayraktarkatal
Konservatuvar Müdürü