BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Devlet Konservatuvarı

 

Konservatuvar Kalite Komisyonu

Konservatuvar Kalite Komisyonu

  • Prof. M. Ertuğrul BAYRAKTARKATAL
  • Prof. Ayşe Gülüm ÖTENEL
  • Doç. Sibel SARICAN GÜNDÜZ
  • Dr. Öğr. Üyesi Kaan YÜKSEL
  • Arş. Gör. Başak TATAR
  • Arş. Gör. Erdinç YALINKILIÇ
  • Nalan ACER (Konservatuvar Sekreteri)
  • Tamay ERŞAHİN (Öğrenci)