BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Devlet Konservatuvarı

 

Duyurular
SBE Sahne Sanatları ASD Mezuniyet Şartları

Performans Tezli Yüksek Lisans Programı

 • SPR502 Bireysel Alan Eğitimi II dersini alan öğrenci, dönem sonunda 15 dakikadan oluşan solo bir repertuvar ile jüri önünde bir dinleti yapacaktır.
 • SPR508 Bireysel Alan Eğitimi IV (Konser Çalışmaları) dersini alan öğrenci, dersin öğretim elemanı ile belirlediği en az 40 dakikadan oluşan solo bir repertuvar ile jüri önünde bitirme sınavına girecektir.
 • SPR508 Bireysel Alan Eğitimi IV (Konser Çalışmaları) mezuniyet resital programı, minütaj ve eserler listesi hazırlanarak 1 ay önceden bölüm başkanlığına teslim edilecektir.
 • Sınav, ezber olarak icra edilecektir.

 

Performans Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta Yeterlik Sınav Repertuvarı (Opera)

 

Sınav repertuvarı, aşağıdaki kolonların birinden oluşturulmalıdır:

(A)

(B)

Barok Dönem opera aryası/ oratoryo/ kantat

W.A. Mozart arya (opera aryası)

Reçitatifli / Kabalettalı arya

Geç/Post romantik dönem arya

Şarkı formu (lied, chanson, romans, canzone, zarzuella, napoliten v.b.)

20. yy sonrası eser

Türk Eser

 

 

Komple opera

 

Lied albümü  (chanson, canzone napoliten vb.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Sınav süresi en az 50 dakika olarak belirlenmiştir ve sınavda süre tutulacaktır.
 • Sınav repertuvarını A kolonundan oluşturan öğrenciler Ensemble hariç listede yazılı bütün türlerden en az bir tane söylemekle yükümlüdürler. 50 dakikalık sınav süresini tamamlayamayan öğrenciler yine aynı kolondan tür gözetmeksizin eser seçerek programını tamamlayabilirler.
 • Sınav repertuvarını B Kolonundan oluşturan ve 50 dakikalık sınav süresini tamamlayamayan öğrenciler, A kolonundaki türlerden seçerek programını tamamlayabilirler.
 • Sınav programı, minütaj ve eserler listesi hazırlanarak 1 ay önceden bölüm başkanlığına teslim edilecektir.
 • Sınav repertuvarı ezber olarak icra edilecektir.

 

Sanatta Yeterlik Sınav Repertuvarı (Popüler Müzik Şarkıcılığı)

 

Sınav repertuvarı, aşağıdaki kolonlardan birinden oluşturulmalıdır:

(A)

(B)

Upbeat

Ballade

Müzikal

Jazz Standartları

Vokaliz

Bossa Nova

 

Komple Müzikal

 

Songbook

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Sınav süresi en az 50 dakika olarak belirlenmiştir ve sınavda süre tutulacaktır.
 • Sınav repertuvarını A kolonundan oluşturan öğrenciler listede yazılı bütün türlerden en az bir tane söylemekle yükümlüdürler. 50 dakikalık sınav süresini tamamlayamayan öğrenciler yine aynı kolondan tür gözetmeksizin eser seçerek programını tamamlayabilirler.
 • Sınav repertuvarını B Kolonundan oluşturan ve 50 dakikalık sınav süresini tamamlayamayan öğrenciler, A kolonundaki türlerden seçerek programını tamamlayabilirler.
 • Sınav programı, minütaj ve eserler listesi hazırlanarak 1 ay önceden bölüm başkanlığına teslim edilecektir.
 • Sınav repertuvarı ezber olarak icra edilecektir.

 

 

Prof. A.Gülüm ÖTENEL

Sahne Sanatları Bölüm Başkanı