Araş.Gör. ERDİNÇ YALINKILIÇ

Müzik BölümüTel : 0312 246 6666 / 3023
E-Posta : eyalinkilic[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2019), Başkent Üniversitesi, Müzik Bilimleri
  • Lisans (2016), Başkent Üniversitesi, Müzik Teorisi

Çalışma Alanları


  • MÜZİK EĞİTİMİ

  • MÜZİK, KOMPOZİSYON

Makaleler


  • Yalınkılıç E. Modern Müzikolojinin Doğuşu: Guıdo Adlerin Müzikolojinin Kapsamı, Yöntemi ve Amacı (1885) Başlıklı Makalesinin Çevirisi ve Tarihi-Analitik Açıklaması. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma Dergisi, 2022; 8(15):1-29.

  • Bayraktarkatal PM, Yalınkılıç AG. Türk Müzik Yaşamında Kema İlerici. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, 2020; 6:338-373.

Bildiriler


  • Yalınkılıç E, Güray C. Doğu Müziği Bağlamında Bizans Kilise Müziği ve Antik Yunan Müziği İle Teorik Bağları. 12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu - Müzik ve İklim: Kütahya; 09/06/2022 - 12/06/2022

  • Yalınkılıç E, Güray C. Doğu Müziği Bağlamında Bizans Kilise Müziği. Müze-Arkeoloji-Sanat, Anadolu Müzik Kültürüne Antik Kaynaklar ve Arkeolojik Buluntular Üzerinden Bir Bakış: ODTU Arkeoloji Müzesi; 16/05/2022 - 20/05/2022