BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Devlet Konservatuvarı

 

Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu

Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu

Başkan

Prof. M. Ertuğrul Bayraktarkatal
Devlet Konservatuvarı Müdürü


Üye

Öğr.Gör. Dr. İ. Lütfü Erol
Müdür Yardımcısı


Üye

Öğr.Gör. H. Ertuğ Korkmaz
Müdür Yardımcısı


Üye

Prof. Mustafa Yurdakul
Sahne Sanatları Bölümü Başkanı


Üye

Prof. Ali Sevgi
Kompozisyon ve Müzik Teorisi ASD Başkanı


Üye

Prof. M. Kamerhan Turan
Sahne Sanatları Bölümü Başkan Yardımcısı
Opera, Koro ve Popüler Müzik Şarkıcılığı ASD Başkanı