BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Devlet Konservatuvarı

 

Konservatuvar Kalite Komisyonu

Konservatuvar Kalite Komisyonu

  • Prof. M. Ertuğrul BAYRAKTARKATAL
  • Doç. Ayşe Gülüm ÖTENEL
  • Dr. Öğr. Üyesi Kaan YÜKSEL
  • Arş. Gör. Başak TATAR
  • Arş. Gör. Erdinç YALINKILIÇ