BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Devlet Konservatuvarı

 

Duyurular
Öğretim Üyesi İlanı

Başkent Üniversitesi 

Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü’nden,

Duyurunun başlangıç tarihi : 17.03.2017

Son Başvuru Tarihi : 31.03.2017

Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuru süresi, duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. 

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

YARDIMCI DOÇENTLER: 

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalı ile 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diploma fotokopisi, yayın listesi, bilimsel/sanatsal çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Devlet Konservatuvarı Sekreterliğine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

BİRİM BÖLÜM KADRO ÜNVANI VE SAYISI AÇIKLAMA
Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Yardımcı Doçent (1)

Üniversitelerin Devlet Konservatuvarları veya Müzik ve Sahne Sanatları Fakültelerinin Piyano alanından mezun olmak, aynı alanda Yüksek Lisans yapmış olmak ve Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.